فرم سفارش جعبه
نام شرکت متقاضی

ورودی نامعتبر
ایمیل

ورودی نامعتبر

مشخصات جعبه

سه لایه (*)

ورودی نامعتبر
نام نام خانوادگی مسئول سفارشات (*)

ورودی نامعتبر
موبایل (*)

ورودی نامعتبر

مشخصات چاپ

تعداد رنگ چاپ رو

ورودی نامعتبر
نوع چاپ (*)

ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر چاپ (*)

ورودی نامعتبر
حمل به عهده کیست؟ (*)

ورودی نامعتبر
دوره سفارش به ماه (*)

ورودی نامعتبر
حجم سفارش به کیلو گرم (*)

ورودی نامعتبر
تلفن ثابت با کد (*)

ورودی نامعتبر
آدرس متقاضی (*)

ورودی نامعتبر
دولایه (*)

ورودی نامعتبر
جنس جعبه (*)

ورودی نامعتبر
تیراژ (*)

ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر جعبه (*)

ورودی نامعتبر
مشخصات چاپ (*)

ورودی نامعتبر
تعداد رنگ چاپ پشت

ورودی نامعتبر
هزینه ساخت کلیشه به عهده؟ (*)

ورودی نامعتبر

نحوه حمل و میزان مصرف و سفارش

میزان مصرف سالیانه (به تن)

ورودی نامعتبر
کد امنیتی (*)
کد امنیتی   بازآوری
ورودی نامعتبر متن داخل تصویر را وارد نمایید
با اطلاعات وارد شده موافق هستم و آنرا تایید می کنم