فرم سفارش لفاف
نام شرکت متقاضی
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت با کد (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
مشخصات لفاف
سه لایه (*)
ورودی نامعتبر
مشخصات چاپ
تعداد رنگ چاپ رو
ورودی نامعتبر
نوع چاپ (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر چاپ (*)
ورودی نامعتبر
حمل به عهده کیست؟ (*)
ورودی نامعتبر
دوره سفارش به ماه (*)
ورودی نامعتبر
حجم سفارش به کیلو گرم (*)
ورودی نامعتبر
نام نام خانوادگی مسئول سفارشات (*)
ورودی نامعتبر
موبایل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس متقاضی (*)
ورودی نامعتبر
دولایه (*)
ورودی نامعتبر
توضیحات بیشتر لفاف (*)
ورودی نامعتبر
مشخصات چاپ (*)
ورودی نامعتبر
تعداد رنگ چاپ پشت
ورودی نامعتبر
هزینه ساخت کلیشه به عهده؟ (*)
ورودی نامعتبر
نحوه حمل و میزان مصرف و سفارش
میزان مصرف سالیانه (به تن)
ورودی نامعتبر
کد امنیتی (*) کد امنیتی   بازآوری
ورودی نامعتبر
عبارت داخل تصویر را وارد نمایید
با اطلاعات وارد شده موافق هستم و آنرا تایید می کنم